NATEČAJ ZA TURISTIČNI SPOMINEK - Gorski center Kanin

datum: 21.11.2018

JAVNI ZAVOD SONČNI KANIN

RAZPISUJE

JAVNI ANONIMNI NATEČAJ ZA NAJBOLJŠI TURISTIČNI SPOMINEK ZA

GORSKI CENTER KANIN

 

1. UDELEŽBA NA NATEČAJU

 • Na natečaju lahko sodelujejo vse civilne in pravne osebe, ki izdelajo spominek,, ki prepoznavno in izvirno predstavlja gorski center Kanin.

 

2.NALOGA NATEČAJA

 • Naloga natečaja je izbor najboljšega turističnega spominka za gorski center Kanin.

 

3. OBJAVA JAVNEGA NATEČAJA

 • Javni natečaj za izbiro najboljšega turističnega spominka za gorski center Kanin je objavljen v reviji SOČAsniku, na spletnih straneh Javnega zavoda Sončni Kanin in Doline Soče ter družbenih omrežjih.

 

4. STROKOVNA KOMISIJA

 • Spominke bo ocenjevala tričlanska strokovna komisija, ki bo pri ocenjevanju upoštevala naslednja merila: likovno estetsko vrednost, dediščinska vrednost, izvirnost, turistično promocijsko vrednost kraja, uporabnost, ceno izdelka in možnost trženja.
 • Strokovna komisija bo pred ocenjevanjem pregledala prispele izdelke in izločila tiste, ki ne ustrezajo pogojem razpisa. Strokovna komisija za ocenjevanje je popolnoma avtonomna in odloča sama z večino glasov. Ugovori na odločitev komisije niso možni.


5. NAGRADE

 • Nagrade prejmejo avtorji, ki bodo v skupni oceni dosegli prva tri mesta.

                Nagrade:

                               1. Nagrada – sezonska smučarska vozovnica Kanin 2019/2020

                               2. Nagrada – 5-dnevna smučarska vozovnica Kanin

                               3. Nagrada – 2 dnevni smučarski vozovnici Kanin s kosilom

 • Komisija si pridržuje pravice, da v primeru neprimernih izdelkov nagrade ne podeli. Nagrade niso izplačljive v gotovini.
 • Nagrajeni spominki ostanejo v lasti razpisovalca.

 
6. PRIJAVA NA NATEČAJ

 • Natečajnemu izdelku naj bo priložen kratek opis ideje za spominek in ime izdelka ter  vidni tehnični podatki, način izdelave, stroški materialov in izdelave ter okvirna prodajna cena.   
 • Embalaža izdelka je sestavni del spominka in bo tudi predmet ocenjevanja.
 • Vsi priloženi podatki naj bodo označeni s svojo šifro.
 • Izdelke je potrebno opremiti  z zapečateno ovojnico s šifro. V ovojnici naj bodo naslednji podatki: ime in priimek izvajalca oz. ime pravne osebe, naslov, kontaktna telefonska števila, davčna številka. Priložena naj bo izjava o avtorstvu spominka.


7. TERMIN NATEČAJA

 • Rok za oddajo natečajnih del: 31.12.2018.


8. NASLOV ZA DOSTAVO IZDELKOV

 • Izdelke je možno dostaviti osebno ali po pošiti na naslov:

                Javni zavod Sončni Kanin

                Dvor 43

                5230 Bovec

                Kontaktna oseba: Nataša Bartol, tel. št. 041 3131 189.

 • Stroškov poškodb na izdelkih, poslanih po pošti, razpisovalec natečaja ne krije.

 

9.  RAZGLASITEV

 •   Razglasitev rezultatov natečaja bo javno objavljena v medijih in na spletni strani Javnega zavoda Sončni Kanin. Nagrajeni spominki in ostali predlogi bodo razstavljeni v okrepčevalnici Kaninske legende.

 

Grafika: Žiga Bartol